Obraz z lat 1920-1930. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.