Za stołem prezydialnym stoją od lewej: komendant Policji Państwowej na miasto Poznań nadkomisarz Włodzimierz Pitułej, komendant Straży Granicznej inspektor Ziemba, komendant wojewódzki policji w Poznaniu inspektor Władysław Goździewski, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Tadeusz Walicki, komendant placu płk Sikorski, gen. Sergiusz Zahorski, prezes Związku Weteranów Powstań Narodowych gen. Stanisław Taczak, gen. Roman Górecki, przedstawiciel weteranów 1863 r. Michalak, prezes Związku Oficerów Rezerwy płk Konstanty Chłapowski, wiceprezes zarządu głównego Związku Weteranów Powstań Narodowych kpt. Stefan Prawowski, aspirant Harczyński, NN.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.