Portret pędzla Jana Chrzciciela Lampiego. 

Czarno-białe zdjęcie w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie.