Portret (zapewne fikcyjny) z "Gniazda Cnoty" Bartosza Paprockiego, 1578, s. 1168.