Fotografia grupowa personelu Ambasady RP w Paryżu przed udaniem się na przyjęcie noworoczne do prezydenta Francji Alberta Lebruna. Od lewej widoczni: sekretarz Aleksander Mohl, radca Feliks Frankowski, ambasador Juliusz Łukasiewicz, attache wojskowy płk Wojciech Fyda, sekretarz Tadeusz Wierusz-Kowalski, attache Stanisław Sośnicki, attache lotniczy mjr F. Piniński.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego