Fotografia z 1914 roku. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (PD).