Od lewej:

1. Tadeusz Grocholski (1887-1920) - zamordowany przez bolszewików w roku 1920 będąc pełnomocnikiem Czerwonego Krzyża.

2. Adam Remigiusz Grocholski (1888-1965) - uczestnik wojny 1920, powstania śląskiego, powstania warszawskiego, komendant "Wachlarza".

3. Michał Grocholski (1891-1924) - rotmistrz 19. Pułku Ułanów Podolskich, zastrzelony przez kłusownika niedługo po wojnie.

4. Henryk Grocholski (1896-1939) - 7 razy aresztowany i 3 razy skazany na śmierć przez bolszewików, rozstrzelany przez Niemców.

5. Ksawery Grocholski (1903-1947) - powstaniec warszawski, żołnierz WiN, stracony w Więzieniu Mokotowskim w Warszawie.

 

Fot. z archiwum rodzinnego Henryka Grocholskiego.

Pozyskana w roku 2019 w ramach akcji "Wirtualny Pomnik Niepodległej".