Stanisław Sobek z Sulejowa, Kasztelan Sądecki, Podskarbi Wielki Koronny, Starosta Małogoski, etc. kwituje Wojciecha Pierzchlińskiego, Żupnika Bydgoskiego, z płatności 5 tys. florenów ze sprzedaży soli ruskiej w komorze bydgoskiej do skarbu Jego Królewskiej Mości. Dokument wystawiony w Lublinie 18 czerwca 1566.

Odcisk pieczęci herbowej Stanisława Sobka ze słabo czytelnym napisem otokowym i herbem Brochwicz w odmianie klasyfikowanej jako "Brochwicz II" (z koroną na szyi jelenia, ewentualnie jest to nierozpoznany dotąd typ nie z koroną a z obrożą na szyi jelenia). Poniżej także odręczny podpis Stanisława Sobka.

Oryginał zachowany w kolekcji „Autografy dawne”, teki Władysława Górskiego, T. 15, Sobek - Szydłowski, w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. Źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl