Siedzą od lewej: Michał Konopiński, Franciszek Orzechowski, Władysław Prokesch, Henryk Butkiewicz, Konstanty Srokowski, Józef Siemianowski. Stoją od lewej: Stefan Nowiński, Henryk Jasse, Józef Nekanda-Trepka, Witold Noskowski, Aleksander Karcz, Józef Heynar, Mieczysław Wierzchowski, Wincenty Korolewicz.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.