Książka wydana została w 1896 roku w Warszawie przez Gebethnera i Wolffa. Ilustrował ją Piotr Stachiewicz. Rycina została zamieszczona między stronami 78 i 79.