Opublikowany w książce Augusta Sokołowskiego pt. Dzieje Polski ilustrowane. T. 4, Polska pod rządami królów elekcyjnych, (Warszawa 1901), s.136.

W zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. Źródło kopii cyfrowej: POLONA.pl