Płyta epitafijna w Kościele Mariackim w Krakowie. Fotografia (c.1880) autorstwa Ignacego Kriegera (1820-1889).