Fotografia Władysława Miernickiego z lat 1948-1950 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.