Fotografia Włodzimierza Barchacza ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.