Posłowie w bufecie sejmowym. Widoczni m.in. Andrzej Galica (pierwszy z prawej), Feliks Gwiżdż (drugi z prawej), Bolesław Pochmarski (pierwszy z lewej), Roman Bogdani (drugi z lewej), Wincenty Hyla (czwarty z lewej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.