Doradca finansowy rządu RP Charles Dewey (czwarty z lewej) z małżonką (szósta z lewej), córką i synem (piąty z lewej) w towarzystwie witających go osób w sali recepcyjnej krakowskiego dworca. Widoczni m.in.: prof. Julian Nowak (piąty z prawej), wiceprezydent Krakowa Witold Ostrowski (drugi z prawej), dyr. Związku Młodzieży Chrześcijańskiej "Polska YMCA" w Krakowie E. Duffy (trzeci z lewej), prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie Tadeusz Epstein (pierwszy z lewej), naczelnik wydziału województwa krakowskiego Styczeń (czwarty z prawej) i sekretarz prezydialny Strasik (pierwszy z prawej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.