Józef Piłsudski stoi w towarzystwie m.in.: Kazimierza Bartla (2. z prawej), ppłk. Józefa Becka (1. z prawej), mjr. Zygmunta Wendy (na lewo za marszałkiem Piłsudskim).