Aleksandra Piłsudska (czwarta z prawej) z córkami Wandą (wyższa) i Jadwigą podczas zwiedzania Wawelu. Obok Aleksandry Piłsudskiej stoi generał Stanisław Wróblewski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.