Uroczystość poświęcenia Zameczku i podpisania aktu erekcyjnego. Widoczni m.in. prezydent RP Ignacy Mościcki, premier Walery Sławek, minister przemysłu i handlu Aleksander Prystor, inżynier Adolf Szyszko-Bohusz, wojewoda śląski Michał Grażyński, biskup śląski Stanisław Adamski, szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Adam Lisiewicz (1. z prawej), wiceminister spraw wojskowych generał Daniel Konarzewski (2. z prawej), szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP płk Jan Głogowski (na lewo za gen. Konarzewskim).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.