Najwyższe władze państwowe na trybunie honorowej przed Pałacem Kultury. Na trybunie od prawej: NN, premier Piotr Jaroszewicz, I sekretarz KC PZPR Edward Gierek, prof. Henryk Jabłoński, od lewej gen. Wojciech Jaruzelski, wicepremier Mieczysław Jagielski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.