Na kompozycji wydoczni są: Teofil Lenartowicz, Antoni Edward Odyniec, Julian Ursnyn Niemcewicz, Józef Ignacy Kraszewski, Józef Bohdan Zaleski, Władysław Syrokomla, Zygmunt Kaczkowski i Józef Korzeniowski. 

Pocztówka wydana w 1905 roku w Krakowie przez Wydawnictwo Salonu Malarzy Polskich.