Obraz olejny z początku XX wieku ze zbiorów Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki.