Podróżnik Kazimierz Nowak podczas pobytu w kolonii włoskiej Cyrenajce, zdjęcie wykonano w 1932 roku.

 

Zdjęcie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.