Rysunek węglem z 1893 roku. 

Fot. Tadeusz Święchowicz.