Uroczystości na Cmentarzu Powązkowskim. Nad grobem przemawia prezes Banku Polskiego Władysław Byrka.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.