Uczestnicy uroczystości zgromadzeniu przed kościołem pw. św. Aleksandra na pl. Trzech Krzyży, przed wyruszeniem konduktu pogrzebowego.