Widoczni m.in.: premier Stanisław Mikołajczyk, Stanisław Grabski - przewodniczący Rady Narodowej, gen. Kazimierz Sosnkowski, minister Wacław Komarnicki, ppłk. Jerzy Borkowski, minister Jan Stańczyk, gen. Marian Kukiel, minister Henryk Strasburger, minister Stanisław Kot, dyrektor Adam Romer, wicepremier Jan Kwapiński, minister Tadeusz Romer.

Fotografia Czesława Datki ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego