Obraz olejny z 1888 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.