Uroczystości na cmentarzu Highgate. Przemawia minister Jan Stańczyk. Widoczni im.in.: gen. Władysław Sikorski, prezydent Władysław Raczkiewicz, Michał Kwiatkowski - poseł Rady Narodowej, gen. Władysław Anders, wicepremier Stanisław Mikołajczyk, minister Wacław Komarnicki.

Autor fotografii: Czesław Datka.