Uroczystości na cmentarzu Highgate. Od prawej na pierwszym planie: prezydent Władysław Raczkiewicz, gen. Izydor Modelski, minister Karol Popiel, gen. Władysław Anders, wicepremier Stanisław Mikołajczyk.

Autor fotografii: Czesław Datka.