Nabożeństwo pogrzebowe prezydenta Kaczorowskiego w katedrze św. Jana. Przemawia abp senior warszawski kard. Józef Glemp.

Fotografia Krzysztofa Niemca ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.