Nabożeństwo żałobne w katedrze św. Jana. Z prawej widoczni przedstawiciele polskich władz m.in. wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak (I.rz.1. z prawej), marszałek Senatu Bogdan Borusewicz (I.rz. 2. z prawej), były prezydent RP Lech Wałęsa (I.rz. 3. z prawej), marszałek Sejmu Bronisław Komorowski (I.rz.4. z prawej), sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Władysław Bartoszewski (II.rz. 2. z prawej), prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz (II.rz. 3. z prawej).

Fotografia Krzysztofa Niemca ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.