Kondukt żałobny na ulicach Warszawy.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.