Kondukt żałobny na ulicach Warszawy. W drugim rzędzie widoczni są: Aleksandra Piłsudska i Jan Piłsudski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.