Wśród uczestników pogrzebu widoczni są m.in. (w I rzędzie od prawej): marszałek sejmu Stanisław Car, marszałek senatu Aleksander Prystor, premier Marian Zyndram Kościałkowski, (w II rzędzie stoi za Aleksandrem Prystorem)  minister spraw wewnętrznych Władysław Raczkiewicz.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.