Kondukt żałobny na ulicy Leszno. Z lewej widoczna trumna wynoszona z kościoła ewangelicko-reformowanego.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego