Uczestnicy polowania przy upolowanych dzikach. Od lewej widoczni panowie: Hawsowicz, Henszel, Olgierd Świda, ks. Ludwik Czetwertyński, ks. Albrecht Radziwiłł, książę Hieronim Radziwiłł, arcyksiążę Karol Olbracht Habsburg z Żywca oraz Antoni Bułhak.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego