Wśród uczestników polowania przy upolowanych dzikach widoczni są m.in.: hrabia Zdzisław Tarnowski (piąty z lewej z brodą), hrabia Jarzy Potocki (za hrabią Tarnowskim), hrabia Szołdrski (drugi na prawo od hrabiego Tarnowskiego), hrabia Roman Potocki (trzeci na prawo od hrabiego Tarnowskiego), arcyksiążę Karol Obracht Habsburg (czwarty na prawo od hrabiego Tarnowskiego), hrabia Tomasz Zamoyski (w środku w ciemnym płaszczu), hrabia Paweł Potocki (w środku w jasnym płaszczu), książę Hieronim Radziwiłł (z prawej w kapeluszu i okularach), hrabia Benedykt Tyszkiewicz (na prawo za księciem Hieronimem), hrabia Maurycy Zamoyski (z prawej w jasnym płaszczu) i książę Karol Mikołaj Radziwiłł (z prawej z kijem).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego