Moment odjazdu. Widoczni m.in.: prezydent RP Ignacy Mościcki, żona prezydenta RP Maria Mościcka, premier Janusz Jędrzejewicz, wojewoda białostocki Marian Zyndram Kościałkowski, marszałek senatu Władysław Raczkiewicz (stoi 1. z lewej przy saniach), ambasador Niemiec w Polsce Hans von Moltke (stoi bokiem 2. z prawej).

Fotografia Witolda Pikiela.