Wśród uczestników polowania widoczni (od lewej): mjr Sztabu Generalnego Adam Rudnicki, hrabia Ignacy Mielżyński, Paweł Kulesza, Zygmunt Ostrowski, Aniela Ostrowska, gen. Gustaw Orlicz-Dreszer, pani Słupnicka, wojewoda warszawski Władysław Jaroszewicz, gen. Władysław Bończa-Uzdowski, pan Cichocki, mjr Sztabu Generalnego Stefan Loth, płk Władysław Osmólski i dyr. Banku Rolnego Antoni Kotiużyński (pierwszy z prawej).

Fotografia z lat 1932-1936 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.