Siedzą od lewej: Wacław Berent, Juliusz Kleiner, Leopold Staff, Wacław Sieroszewski, Juliusz Kaden-Bandrowski, Wincenty Rzymowski, profesor Tadeusz Zieliński, Jerzy Szaniawski, Tadeusz Żeleński, Zofia Nałkowska, Karol Irzykowski, Zenon Przesmycki, Bolesław Leśmian.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.