Jury "nagrody młodych" 1934 roku. Od lewej siedzą: Wacław Berent, Juliusz Kleiner, Leopold Staff, Wacław Sieroszewski, Juliusz Kaden-Bandrowski, Piotr Choynowski, Wincenty Rzymowski, Tadeusz Zieliński, Jerzy Szaniawski, Tadeusz Żeleński, Zofia Nałkowska, Karol Irzykowski, Bolesław Leśmian i Zenon Przesmycki (tyłem).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.