Widoczni m.in: Siedzą od lewej: radca prawny L. Babiński, poseł RP w Bernie Jan Modzelewski, poseł w Rzymie August Zaleski, minister spraw zagranicznych Aleksander Skrzyński, delegat Henryk Strasburger, ekspert od zagadnień prawodawstwa pracy Franciszek Sokal. Stoją: Wacław Komarnicki (1. z prawej), Anatol Muhlstein (2. z prawej), radca delegacji przy Lidze Narodów - Łukasiewicz (3. z prawej), Mirosław Arciszewski (6. z prawej).

Fotografia wykonana w Genewie ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego