Na przedzie widoczny rotmistrz Kazimierz Szosland na koniu Anolakar.  Za nim (od lewej): por. Janusz Komorowski na Zbiegu 2, por. Żelewski na Wizji, por. A. Rylke na Bimbusie, por. Bronisław Skulicz na Dunkanie, por. Jerzy Bilwin na Arce. Za koniem dowódcy niewidoczny por. Strzeszewski na Owadzie.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego