Członkowie ekspedycji nad brzegiem morza: Czesław Centkiewicz (1 zlewej) oraz dwaj telegrafiści: Oien i Andressen.

Fotografia z lat 1932-1933 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.