Fotografia grupowa działaczy PSL "Piast" ze sztandarami partyjnymi. Widoczni m.in.: Wincenty Witos (w środku, w I rzędzie), Paweł Bobek (I rząd, 2. z prawej), Władysław Kiernik (I rząd, 1. z prawej), Wiktor Kulerski (I rząd, 1. z lewej), Jan Dębski (I rząd, 3. z lewej).