Pożegnanie zarządcy Towarzystwa (dyrektora Peycheza) na dworcu w Warszawie. Stoją od prawej: naczelnik budowy magistrali kolejowej Śląsk-Gdynia inżynier Józef Nowkuński, przedstawiciel Polsko-Francuskiego Towarzystwa Kolejowego Bronisław Barylski, delegat ministra komunikacji doktor L. Walicki, nn, dyrektor Peychez z małżonką, dyrektor Petel.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego