Monument przedstawia bohatera bitwy pod Racławicami na rosyjskiej armacie z kosą bojową w lewej ręce i z czapką w prawej. Autorem pomnika był prof. Marian Konieczny. Odsłonięto go w dwusetną rocznicę bitwy 22 maja 1994 r. 

Fot. Tadeusz Święchowicz, sierpień 2019 r.