Przed pomnikiem stoją: dowódca węgierskiej artylerii konnej generał Laszlo Magashazy (X) i dowódca 9 Dywizjonu Artylerii Konnej WP ppłk Wacław Szalewicz (XX).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.