Pomnik został odsłonięty w 1853 roku. Większość kosztów wystawienia monumentu pokryło miasto Toruń oraz pruski król Fryderyk Wilhelm IV. Część środków pochodziła też ze zbiórek pieniężnych w całych Prusach. Monument przedstawia astronoma w todze profesorskiej, który trzyma w lewej ręce astrolabium (przyrząd astronomiczny będący modelem sfery niebieskiej), a palcem prawej ręki wskazuje niebo. Napis w języku łacińskim umieszczony na cokole brzmi „Nicolaus Copernicus Thorunensis. Terrae motor, Solis Caelique stator” (czyli "Mikołaj Kopernik Torunianin. Ruszył Ziemię, wstrzymał Słońce i Niebo"). 

Fotografia wykonana przez Tadeusza Święchowicza 25.07.2018 r.